Тема 1 из 7
В прогрессе

Przywitanie

Witamy

Kilka słów o kursie i egzaminie

Szanowni Państwo!
Witamy na kursie przygotowawczym do państwowego egzaminu certyfikatowego B1. Kurs składa się z pięciu części – odpowiednio do pięciu części tworzących państwowy egzamin certyfikatowy B1. Każda część zaczyna się od teoretycznego omówienia na wideo, a następnie przechodzi w zadania utrwalające dane umiejętności.
Oto kilka ogólnych instrukcji i zasad dotyczących zdawania państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

Życzymy powodzenia!
Ekipa Together / Rodzina szkół Together

Play

Wideo

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej o kursie i egzaminie państwowym.

Проиграть видео