Урок 1. “Приветствие”?

Leksyka: wprowadzenie alfabetu, słownictwo związane z powitaniami i pożegnaniami, nawiązywanie kontaktu, przedstawianie się, pytania o samopoczucie, prowadzenie czasownika mieszkać, również w pytaniach o miejsce

Урок 3. “Семья”?

Rodzina

Урок 4. “Профессии и черты характера”?

Zawody i cechy osobowe

Урок 5. “Хобби”?

Hobby

Урок 6. “Еда”?

Jedzenie

Урок 7. “Жильё”?

Mieszkanie

Урок 8. “Gdzie jesteś – Прекрасная Польша”?

Gdzie jesteś - Piękna Polska

Урок 9. “Покупки”?

Zakupy

Урок 10. “Путешествия и время”?

Czas i podróże

Урок 11. “Повторение”?

Powtórka

Урок 12. “Детство, образование”?

Dziecinstwo, edukacja

Урок 13. “Праздники. Будущее время”?

Swięta i czas przyszły

Урок 14. “Работа”?

Praca

Урок 15. “Здоровье”?

Zdrowie

Урок 16. “Спорт”?

Sport

Урок 17. “История Польши/Известные Поляки”?

Historia Polski/Sławni Polacy

Урок 18. “Медиа”?

Media

Урок 19. “Администрация”?

Urząd

Урок 20. “Экзамен”?

Powtórzenie

Числа от
0 до 10

path28174

Задание на аудирование

Выучи цифры, нажимай на кнопку динамика, чтобы услышать произношение.

Задание на лексику

Заполни пропуски числами.
Например, "dwanaście" - 12