Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Który?Którego?W którym?
pierwszypierwszegopierwszym
drugidrugiegodrugim
trzecitrzeciegotrzecim
czwartyczwartegoczwartym
piątypiątegopiątym
szóstyszóstegoszóstym
siódmysiódmegosiódmym
ósmyósmegoósmym
dziewiątydziewiątegodziewiątym
dziesiątydziesiątegodziesiątym
jedenastyjedenastegojedenastym
dwunastydwunastegodwunastym
trzynastytrzynastegotrzynastym
czternastyczternastegoczternastym
piętnastypiętnastegopiętnastym
szesnastyszesnastegoszesnastym
siedemnastysiedemnastegosiedemnastym
osiemnastyosiemnastegoosiemnastym
dziewiętnastydziewiętnastegodziewiętnastym
dwudziestydwudziestegodwudziestym
trzydziestytrzydziestegotrzydziestym
czterdziestyczterdziestegoczterdziestym
pięćdziesiątypięćdziesiątegopięćdziesiątym
sześćdziesiątysześćdziesiątegosześćdziesiątym
siedemdziesiątysiedemdziesiątegosiedemdziesiątym
osiemdziesiątyosiemdziesiątegoosiemdziesiątym
dziewięćdziesiątydziewięćdziesiątegodziewięćdziesiątym
setnysetnegosetnym
sto pierwszysto pierwszegosto pierwszym
dwusetnydwusetnegodwusetnym
dwieście drugidwieście drugiegodwieście drugim
tysięcznytysięcznegotysięcznym
tysiąc trzecitysiąc trzeciegotysiąc trzecim
dwutysięcznydwutysięcznegodwutysięcznym
dwa tysiące czwartydwa tysiące czwartegodwa tysiące czwartym